Privacy disclaimer

Kwaliteit
vandinther doet haar uiterste best om een kwalitatief hoogstaand product af te leveren. Ben je desondanks niet tevreden over de geleverde producten en/of diensten neem dan contact met ons op.

Up to date
vandinther probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Mocht een door jou besteld artikel desondanks toch niet meer leverbaar zijn, dan zal ik zo snel mogelijk contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Fouten
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dát kan het voorkomen dat er foutjes zijn ingeslopen. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud hiervan.

Auteursrecht
Alle ontwerpen, foto's en informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is eigendom van vandinther. Wil je foto's e.d. gebruiken, neem dan contact met me op.

Privacy
vandinther verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hen verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch contact
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op de website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
vandinther verwerkt geen gegevens over afkomst, seksuele voorkeuren, politieke voorkeuren, nationaliteit , medische gegevens of andere bijzondere informatie. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vandinthertassen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Gegevensverwerking
vandinther verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
vandinther verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (zoals BTWgegevens of KVKnummers)

Geautomatiseerde besluitvorming
vandinther gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.)

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
vandinther bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens 7 jaar: Wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
• Personalia: duur van overeenkomst: zolang de overeenkomst loopt en max. 3 maanden daarna voor nazorg 
• Adres 7 jaar : wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
• Rekeningnummers 7 jaar : wettelijk vastgelegd voor administratieve redenen
• Online reacties zolang de website en sociale media van vandinther actief is, tenzij je een verzoek indient voor verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden
vandinther verkoopt en geeft je gegevens niet door aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld de postbode) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de belastingdienst).

PostNL
Als je een bestelling plaatst is het mijn taak om het pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Webwinkelsoftware
De webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de 
dienstverlening beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, jouw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
vandinther gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
vandinther houdt echter geen individuele data van jouw persoonsgegevens bij met een websitebezoekje, en jouw bezoek aan onze website is dus niet te traceren naar jouw persoon toe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt te allen tijden recht op je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je hebt natuurlijk altijd het recht om een verzoek hiervoor bij ons in te dienen, dit kun je doen door een mailtje te sturen naar info@vandinthertassen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

vandinther wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
vandinther neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vandinthertassen.nl

vandinther kan geen invloed uitoefenen op de cookies en de privacyverklaringen van deze derde partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
vandinther behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 

brandstempel - vandinther